كلمات اغنية يامادا سهيل اليمن و ليشا و بي تال 2022

Home - بي تال - كلمات اغنية يامادا سهيل اليمن و ليشا و بي تال 2022

كلمات اغنية يامادا سهيل اليمن و ليشا و بي تال

يامادا

Okaay let’s start a story real quick because
I see that you all want the tea let’s go for it
I’m back who’s next
Upgrade let’s test… let’s go for it

حين ابسره متصل
واصل ادق اتصال

الخوف لا تنفصل
نمرة جميل الخصال

Puede q ste molesta Si llamo y no contesta
no me deje en visto Q stoy ready pa la fiesta
Tu estas q me vas a partir la testa
Ma de tu candado yo soy la llave maestra

Habla claro por q la verda no entiendo
Jugar conmigo eso no te lo recomiendo
Por donde vienes hace rato q te estoy viendo
Tu sabe q mi en línea es esperando tu escribiendo

Vamos pa lo obscuro fuera heiter y testigos
Lo hacemos bien lento tu conmigo yo contigo
A lo clandestino no se entera tu marido
Tengo la curiosidad de eso q tienes escondido

Ta bueno ya llama pa ca tirame un call q yo te voy esperal
La realidad pura verdad se q tu quiere no te hagas rogar
Vamo a beber vamo a fumar tu me dice q lo voy a enrolar
Tu no te imagina to lo q te traigo yo juro mamita q te va a gustar

خط الهوا لا وصل
اشحن كروت الوصال

واذبح اذا ما يصل
قلبي بحد النصال

Yo yo (yo)
People are miserable & they are so typical hating
is cheap and not my material look where
I’m at run back two years ago I use to trip now
I keep different pole. I do not play with your kind no
i do not play with you vibe no..
I’m a big,boss woman so
I do not come in your size noo oh oh
I’ve seen people trying to switch side then
jump back trying to hose ride
but I ain’t really worried about this souls
cuz people are hurt deep rose
Gucci bags forty count stickin’ out
If they want the smoke, I’m gonna give it out
But this people really trying to beat me
this broke people can’t even reach meee

حين ابسره متصل
واصل ادق اتصال

الخوف لا تنفصل
نمرة جميل الخصال

كلمات اغنية يامادا سهيل اليمن و ليشا و بي تال

معلومات عن اغنية يامادا

يامادا

مطرب الاغنية : . .

الحان الاغنية :

كلمات الاغنية :

تصنيف الاغنية :

فيديو اغنية يامادا

كلمات اغاني بي تال , سهيل اليمن , ليشا